10 valstu centrālo banku vadītāju grupas (G10) priekšsēdētāja paziņojums presei

10 maijs 2000
Starptautisko norēķinu banka (aktualizēta informācija)

2000. gada 8. maija sanāksmē Bāzelē 10 valstu grupas (G10) centrālo banku vadītāji izskatīja ar personālo datoru izmantošanu banknošu viltošanā saistītās problēmas.

Sakarā ar draudiem, ko rada pieaugoša personālo datoru un digitālo attēlu apstrādes iekārtu izmantošana, banku vadītāji pilnvaroja centrālo banku grupu (CBCDG) izstrādāt sistēmu, lai nepieļautu personālo datoru izmantošanu viltojumu izgatavošanā.

Centrālo banku viltojumu novēršanas grupa (CBCDG) un tās pārstāvji lūguši palīdzību nozares pārstāvjiem un sākuši sadarbību ar ražotājiem un programmatūras izstrādātājiem, lai veicinātu sistēmas ieviešanu. Banku vadītāji pilnībā atbalsta šos centienus un aicina nozares pārstāvjus aktīvi atbalstīt sistēmas izmantošanu.