EUR
Euro
Officiële bank of ministerie

Europese Centrale Bank

Landen
Andorra
België
Cyprus
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Frans Guyana
Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden
Griekenland
Guadeloupe
Ierland
Italië
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Martinique
Mayotte
Monaco
Montenegro
Nederland
Oostenrijk
Portugal
Réunion
Saint-Pierre en Miquelon
San Marino
Slovenië
Slowakije
Spanje
Vaticaanstad
Talen
Bulgaars
Deens
Duits
Engels
Ests
Fins
Frans
Grieks
Hongaars
Iers
Italiaans
Kroatisch
Lets
Litouws
Maltees
Nederlands
Pools
Portugees
Roemeens
Sloveens
Slowaaks
Spaans
Tsjechisch
Zweeds
Algemene informatie over de reproductie van bankbiljetten

Het is een misdrijf om deze bankbiljetten te beschadigen.

Reproducties van deze bankbiljetten mogen niet worden getoond in een context die aanstootgevend kan zijn (bijv. als deel van pornografisch of gewelddadig materiaal). Reproducties zijn ook verboden voor zover zij inbreuk maken op auteursrechtelijke regels die van toepassing zijn op de eurobankbiljetten.

In artikel 1 van Richtsnoer ECB/2003/5 worden de criteria voor niet-conforme reproducties uiteengezet en in artikel 2 van Besluit ECB/2003/4 de criteria voor onrechtmatige reproducties van eurobankbiljetten. Dergelijke reproducties van eurobankbiljetten zijn in principe niet toegestaan. In artikel 2, lid 3, van het Besluit worden de criteria uiteengezet voor reproducties die als rechtmatig worden beschouwd en die geen goedkeuring behoeven. Voor gevallen die niet aan deze criteria voldoen, moet gestreefd worden naar bevestiging van naleving van de reproductieregels.

Reproductie in gedrukte media

Er zijn enkele beperkingen. Beperkingen ten aanzien van de maat variëren, bijvoorbeeld, afhankelijk van de vraag of de reproductie één- of tweezijdig is. Over het algemeen is een reproductie rechtmatig als is voldaan aan de regels die zijn uiteengezet in Besluit ECB/2013/10 en Richtsnoer ECB/2003/5.

Reproductie in elektronische media

Voor publiekelijk toegankelijke digitale afbeeldingen kan een bankbiljet worden gereproduceerd indien aan beide volgende criteria wordt voldaan:

  • De beeldresolutie is 72 dpi of minder.
  • Het woord "SPECIMEN" is diagonaal in een contrasterende kleur over de reproductie gedrukt – de lengte van het woord "SPECIMEN" dient ten minste 75% van de lengte van de reproductie te zijn en de hoogte van de letters dient ten minste 15% van de breedte van de reproductie te zijn.