Nieuws

In reactie op de bedreiging die uitgaat van het toenemend gebruik van pc's en apparatuur voor het verwerken van digitale beelden voor de vervalsing van bankbiljetten, hebben de presidenten van de centrale banken van de G10 een aantal centrale banken in mei 2000 gevraagd een systeem te ontwikkelen ter bestrijding van vervalsing met behulp van pc's. Tijdens hun bijeenkomst in maart 2004 hebben de presidenten kennis genomen van de significante vorderingen op dit terrein.
09/03/2004
Tijdens hun bijeenkomst op 8 mei 2000 in Basel hebben de presidenten van de centrale banken van de G10 de problemen onderzocht die zich voordoen als gevolg van het gebruik van pc's bij het vervalsen van bankbiljetten.
10/05/2000