Czy dzięki systemowi CDS banknoty będą bezpieczne?

Bezpieczeństwo banknotów zapewnia szereg uzupełniających się zabezpieczeń oraz kontrolowanie widocznych zabezpieczeń przez użytkowników banknotów. Organy emisyjne w każdym kraju mają własne programy powstrzymywania fałszerstw i odpowiadają za wybór najwłaściwszych zabezpieczeń swoich banknotów. System CDS jest jedną z możliwych technik ochrony, które organy emisyjne stosują w celu powstrzymywania fałszerstw cyfrowych.