CHF
CHF
Švýcarský frank
Centrální banka nebo odpovědný orgán
Země
Lichtenštejnsko
Švýcarsko
Jazyky
angličtina
francouzština
němčina
Kontaktní údaje

Swiss National Bank
Cash Division/Administration
Bundesplatz 1
CH-3003 Berne
Švýcarsko

Tel.: +41 58 631 07 57
Fax: +41 58 631 50 00
E-mail: bargeld@snb.ch

Všeobecné informace o reprodukcích bankovek

Pozměňování částí bankovek je zakázáno, neboť veřejnost si může pozměněné bankovky splést s pravými.

Pokud je reprodukována pouze část bankovky, např. hlava příslušné osoby nebo dílo na rubu bankovky, může se jednat o činnost upravenou v autorském právu, které nespadá do působnosti centrální banky.

Reprodukce v tištěných médiích

Vyobrazení bankovek, u nichž podle nás nehrozí záměna za pravou bankovku, se definují v našich „pokynech“.

Tištěným médiím poskytujeme nebo zapůjčujeme buď digitální vyobrazení našich bankovek (v rozlišení 150 dpi) nebo skutečné bankovky (oboje opatřené úhlopříčně vytištěným nápisem „SPECIMEN“). Tato vyobrazení nebo bankovky se poskytují, pouze pokud je oznámen důvod žádosti o reprodukci bankovek a pokud jsou přijaty smluvní podmínky (podepsaný dopis s popisem smluvních podmínek je poslán zpět národní bance). Navíc je přísně zakázáno poskytovat tato vyobrazení nebo tyto bankovky třetím stranám a veškeré poskytnuté materiály musí být navráceny Švýcarské národní bance. Uživatelé odpovídají za to, že zabrání třetím osobám v přístupu k těmto materiálům.

Veškeré negativy, fotografické desky, pozitivy, nosiče pro uchování v digitalizované podobě, grafické soubory, magnetická média, prostředky pro uchování v optické podobě a jiné prostředky použité pro reprodukci, které obsahují úplná nebo částečná vyobrazení bankovek, musí být po konečném použití zničeny, znehodnoceny nebo vymazány.

Reprodukce v elektronických médiích

Na veřejně přístupných digitálních vyobrazeních je povoleno bankovky zobrazovat, pouze pokud jsou splněna obě následující kritéria:

  • Grafické rozlišení obrázku musí být maximálně 72 dpi.
  • Přes vyobrazení bankovky musí být úhlopříčně kontrastní barvou vytištěn nápis „SPECIMEN“. Délka slova „SPECIMEN“ musí dosahovat alespoň 75 % délky reprodukce a jeho šířka alespoň 15 % šířky reprodukce.