Nyt

For at imødegå den trussel, som den stigende brug af pc'er og værktøjer til digital billedbehandling til at fremstille falske pengesedler udgør, bemyndigede centralbankcheferne fra G10-landene i maj 2000 en gruppe centralbanker til at udvikle et system, der skulle forhindre falskmøntneri ved hjælp af pc-udstyr. På centralbankchefernes møde i marts 2004 blev det noteret, at der var gjort betydelige fremskridt på området.
09/03/2004
Centralbankcheferne i G10-landene gennemgik på deres møde i Basel den 8. maj 2000 de problemer, som brugen af pc'er til at fremstille falske pengesedler har skabt.
10/05/2000