CHF
CHF
Zwitserse franc
Officiële bank of ministerie
Landen
Liechtenstein
Zwitserland
Talen
Duits
Engels
Frans
Contactinformatie

Swiss National Bank
Cash Division/Administration
Bundesplatz 1
CH-3003 Berne
Switzerland

Tel.: +41 58 631 07 57
Fax: +41 58 631 50 00
E-mail: bargeld@snb.ch

Algemene informatie over de reproductie van bankbiljetten

Het is verboden delen van de bankbiljetten te wijzigen, omdat dit het publiek in verwarring kan brengen.

Indien slechts een deel van een bankbiljet gereproduceerd wordt, bijvoorbeeld het hoofd van de desbetreffende persoon of een werk dat aan de achterkant van het biljet is afgebeeld, dan kunnen auteursrechtelijke problemen ontstaan die buiten de bevoegdheid van de Swiss National Bank vallen.

Reproductie in gedrukte media

Reproducties waarvoor naar ons oordeel geen risico van verwarring met echte bankbiljetten bestaat, worden beschreven in ons document “Instructieblad”.

Voor de gedrukte media leveren wij op leenbasis ofwel digitale afbeeldingen van onze bankbiljetten (150 dpi) of fysieke bankbiljetten (op beide is het woord “SPECIMEN” diagonaal op het bankbiljet gedrukt). Deze worden alleen verstuurd als de reden voor reproductie van de bankbiljetten wordt aangegeven en de voorwaarden van het "contract" worden geaccepteerd (door het ondertekend terugsturen van de brief waarin de voorwaarden zijn opgenomen). Bovendien is het doorgeven van deze afbeeldingen of biljetten aan derden ten strengste verboden, en al het geleverde materiaal dient te worden geretourneerd aan de Swiss National Bank. De gebruikers dragen de verantwoordelijkheid voor het beperken van de toegang tot dit materiaal.

Alle negatieven, platen, positieven, gedigitaliseerde opslagmedia, grafische bestanden, magnetische media, optische opslagapparatuur en andere apparatuur die wordt gebruikt voor het maken van de illustratie en die volledige of gedeeltelijke afbeeldingen van de illustratie bevatten, moeten worden vernietigd of gewist na het laatste gebruik.

Reproductie in elektronische media

Voor publiekelijk toegankelijke digitale afbeeldingen mag een bankbiljet worden gereproduceerd indien aan beide onderstaande criteria wordt voldaan:

  • De resolutie van de afbeelding is 72 dpi of minder.
  • Het woord “SPECIMEN” staat diagonaal en in een contrasterende kleur op de reproductie gedrukt. De lengte en breedte van het woord “SPECIMEN” moet op zijn minst respectievelijk 75% van de lengte en 15% van de breedte van de reproductie bedragen.