Nyheter

För att bemöta hotet från ökad användning av persondatorer och utrustning för digital bildframställning för sedelförfalskning bemyndigade centralbankscheferna i G10 en grupp centralbanker att utveckla ett system för att förhindra förfalskning med hjälp av persondatorer. Vid sitt möte i mars 2004 uppmärksammade centralbankscheferna att viktiga framsteg skett på detta område.
09/03/2004
Vid sitt möte i Basel den 8 maj 2000 tog centralbankscheferna i G10 upp problem som uppstår i samband med användning av persondatorer vid sedelförfalskning.
10/05/2000