EUR
Euro
Rəsmi bank və ya şöbə

Avropa Mərkəzi Bankı

Ölkə
Almaniya
Andorra
Avstriya
Belçika
Estoniya
Finlandiya
Fransa
Fransanın Cənubi və Antarktika Əraziləri
Fransız Qviana
Hollandiya
Irlandiya
Ispaniya
Italiya
Kipr
Latviya
Litva
Lüksemburq
Malta
Martinik
Mayot
Monako
Portuqaliya
Qvadelupe
Reünion
San Pyer və Miqelon
San-Marino
Slovakiya
Slovenia
Vatikan
Yunanıstan
Çernoqoriya
Dil
alman
bolqar
danimarka
eston
fin
fransız
ingilis
irland
ispan
isveç
italyan
latış
macar
malta
niderland
Lithuanian
portuqal
rumın
slovak
sloven
xorvat
yunan
çex
Banknotların reproduksiyası haqqında ümumi məlumat

Bu pul vahidlərinin qəsdən korlanılması cinayət hesab olunur.

Bu valyutanın reproduksiyaları təhqiredici kontekstində istifadə edilməməlidir (misal üçün, pornoqrafiya və ya zorakılıq materiallarının bir hissəsi kimi). Əlavə olaraq, Euro banknotları ilə bağlı müəllif hüquqları pozulan hallarda da reproduksiya çıxarılması qadağandır.

ECB/2003/5–saylı Sərəncamın 1-ci maddəsində qeyri-qanuni reproduksiya kriteriləri, ECB/2013/10–saylı Qərarın 2-ci maddəsində isə euro banknotlarının qeyri-qanuni surət çıxarılmasının kriteriləri təsvir edilir. Euro banknotların belə reproduksiya edilməsi tamamilə qadağandır. Həmin Qararın 2(3)-ci maddəsində xüsusi icazə tələb olunan qanuni reproduksiya çıxarılmasının kriteriləri göstərilir. Həmin kriterilər yerinə yetirilməyən hallarda reproduksiya qaydalarına riayət edilməsinin sübutunu təqdim etmək lazımdır.

Çap vasitələrlə reproduksiya

Müəyyən məhdudlaşmalar nəzərdə tutulub. Misal üçün, razmer üçün məhdudlaşmalar reproduksiya birtərəfli və ya ikitərəfli olduğundan asılıdır. Ümümiyyətlə, reproduksialar qanuni olması üçün ECB/2013/10 -saylı Qərar və ECB/2003/5–saylı Sərəncamda nəzərdə tutulmuş qaydalar yerinə yetirilməlidir.

Elektron vasitələrlə reproduksiya

Banknotun rəqəmsal şəkili sərbəst olaraq yayılan halda aşağıdakı iki kriterilərə uyğun olmalıdır:

  • Keyfiyyəti 72 dpi və ya aşağı olmalıdır.
  • Surətin üstündə çəpinə çəkilr “SPECIMEN” (örnək). Həmin yazı banknotun rəngindən kəskin sürətdə fərqlənməlidir, onun uzunluğu reproduksiyanın 75%, hərflərin hündürlüyü isə reproduksiyanın 15%-nı təşkil etməlidir.