Proč CBCDG bojuje proti padělání peněz?

Padělání peněz je trestný čin. Padělané bankovky nemají hodnotu.

Celkové hospodářské škody způsobené paděláním jsou sice pro společnost jako celek relativně nízké, velmi však na padělání doplácejí jednotlivci a podniky, protože jim nikdo nehradí škody vzniklé tím, že přijmou padělané bankovky. Padělání peněz může také narušit důvěru v platební systém, protože lidé mohou mít obavy z přijímání hotovosti při obchodních transakcích.

Centrální banky se padělání peněz brání tím, že navrhují a vydávají bankovky, které obsahují řadu kvalitních ochranných prvků a že o těchto prvcích veřejnost informují. To omezuje případnou výši ztrát, ke kterým dochází, když jednotlivci nebo podniky přijmou padělanou bankovku.