CHF
Sveitsiske franc
Offisiell bank eller departement
Land
Liechtenstein
Switzerland
Språk
engelsk
fransk
tysk
Kontaktopplysninger

Swiss National Bank
Cash Division/Administration
Bundesplatz 1
CH-3003 Bern
Sveits

Tel.: +41 58 631 07 57
Fax: +41 58 631 50 00
E-mail: bargeld@snb.ch

Generell informasjon om gjengivelse av sedler

Det er forbudt å forandre på deler av sedlene, siden dette kan forvirre publikum.

Hvis bare en del av en seddel gjengis – for eksempel hodet til en relevant person eller et verk avbildet på baksiden av seddelen – kan det oppstå problemer med opphavsretten, som ligger utenfor kompetanseområdet til Swiss National Bank.

Reproduksjon på trykte medier

Gjengivelser som ikke antas å kunne forveksles med ekte pengesedler, er definert i vårt dokument "Instruksjoner".

For trykte medier låner vi ut digitale bilder av pengesedlene våre (150 dpi) eller fysiske pengesedler (begge har ordet "SPECIMEN" trykt på skrå tvers over seddelen). Disse bildene/sedlene lånes ut på betingelse av at formålet med gjengivelsen av pengesedlene oppgis, og at avtalen godtas (ved å sende tilbake et undertegnet avtaleeksemplar). Det er strengt forbudt å gi bildene eller sedlene videre til tredjeparter, og alt utlevert materiale må returneres til den sveitsiske nasjonalbanken. Brukeren er ansvarlig for å begrense tilgangen til dette materialet.

Alle negativer, plater, originalfotografier, digitaliserte lagringsmedier, grafikkfiler, magnetiske medier, optiske lagringsenheter og andre enheter brukt til å lage illustrasjonen som inneholder hele eller deler av bilder av illustrasjonen, må ødelegges, slettes eller fjernes etter bruk.

Gjengivelse i elektroniske medier

For digitale bilder som er offentlig tilgjengelige, kan en pengeseddel gjengis hvis følgende vilkår er oppfylt:

  • Bildet har en oppløsning på 72 dpi eller lavere.
  • Ordet "SPECIMEN" skal være trykt på skrå over gjengivelsen i en kontrastfarge. Lengden og bredden av ordet "SPECIMEN" må utgjøre minst 75 % av lengden og 15 % av bredden av gjengivelsen.