CHF
CHF
Швейцарски франк
Официална банка или министерство
Страни
Лихтенщайн
Швейцария
Езици
Английски
Немски
Френски
Информация за връзка

Cash Division/Administration
Bundesplatz 1
CH-3003 Berne
Switzerland

Тел.: +41 58 631 07 57
Факс: +41 58 631 50 00
E-поща: bargeld@snb.ch

Обща информация относно възпроизвеждането на банкноти

Забранено е да се променят части от банкнотите, тъй като това може да обърка обществеността.

Когато се възпроизвежда само част от банкнотата ― например главата на дадена личност или произведение, изобразено на обратната страна на банкнотата, могат да възникнат проблеми с авторските права, които са извън компетенциите на Швейцарската национална банка.

Възпроизвеждане в печатни издания

Копията, които смятаме, че не представляват опасност да бъдат объркани с истинските банкноти, са дефинирани в нашия документ „Указания”.

За печатните издания предоставяме в заем цифрови изображения на нашите банкноти (разделителна способност 150 dpi), или физически банкноти (и на двете е поставен надпис „ОБРАЗЕЦ”, разположен диагонално напречно на банкнотата). Те се предоставят само след като бъде декларирана причината за намерението да се възпроизведат банкнотите и след като бъдат приети условията на „споразумението” (чрез подписване и изпращане обратно на писмото с условията). Освен това, строго се забранява прехвърлянето на тези изображения или банкноти на трети страни, а всички предоставени материали трябва да бъдат върнати в Swiss National Bank. Ползвателите отговарят за ограничаването на достъпа до тези материали.

Всички негативи, плаки, позитиви, цифрови носители на информация, графични файлове, магнитни носители, оптични средства за съхранение, и други устройства използвани за изработването на илюстрацията, които съдържат пълни или частични изображения на тази илюстрация, трябва да бъдат унищожени или изтрити след приключване на употребата.

Възпроизвеждане в електронни медии

Цифровите изображения на банкноти, предоставени на разположение за обществен достъп, трябва да отговарят на следните две условия:

  • Разделителна способност на изображението 72 dpi или по-ниска.
  • Надписът „ОБРАЗЕЦ” да бъде отпечатан диагонално напречно на копието в контрастен цвят. Дължината и широчината на думата „ОБРАЗЕЦ” да бъдат съответно най-малко 75% от дължината и 15% от широчината на копието.