$
USD
americký dolár
Centrálna banka alebo ministerstvo

Rada guvernérov Federálneho rezervného systému

Krajiny
Spojené štáty
Jazyky
angličtina
Kontaktné informácie:

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tel.: +1 202 452 3535
Fax: +1 202 872 7533
E-mail: uscurrency@frb.gov

Všeobecné informácie o reprodukcii bankoviek

Zákon z roku 1992 o odhaľovaní falzifikátov, verejné právo 102-550, hlava 31 oddiel 411 Zbierky federálnych predpisov povoľuje zhotovovanie farebných ilustrácií meny USA za nasledujúcich podmienok:

1.    ilustrácia predstavuje menej ako tri štvrtiny alebo viac ako jedenapolnásobok rozmerov pravej bankovky (táto podmienka platí i pre ilustrácie častí bankovky);

2.    ilustrácia zobrazuje iba jednu stranu bankovky; a

3.    Všetky negatívy, tlačové dosky, pozitívy, digitálne pamäťové médiá, grafické súbory, magnetické a optické pamäťové médiá a ďalšie materiály použité pri tvorbe ilustrácie, ktoré obsahujú celú ilustráciu alebo jej časť, sa musia po konečnom použití zničiť a/alebo vymazať.

Reprodukcie v tlačených médiách

Reprodukcia na reklamné účely:

Oddiel 475, kapitola 25, hlava 18, časť I amerického zákonníka [Imitácie obligácií alebo cenných papierov; reklamné materiály] stanovuje, že komukoľvek, kto navrhuje, gravíruje, tlačí, zhotovuje, alebo realizuje, zverejňuje, vydáva, distribuuje, dáva do obehu, alebo používa akékoľvek obchodné alebo profesionálne vizitky, oznámenia, štítky, letáky, pútače alebo reklamné materiály, ktoré sa podobajú alebo pripomínajú akúkoľvek obligáciu alebo cenný papier Spojených štátov vydaný na základe alebo schválený akýmkoľvek zákonom schváleným Kongresom Spojených štátov, alebo kto na akýkoľvek takýto nástroj, obligáciu alebo cenný papier, alebo mincu Spojených štátov prostredníctvom písma, tlače alebo iného spôsobu prenesie alebo pripevní akúkoľvek obchodnú alebo profesionálnu vizitku, oznámenie alebo reklamný materiál, alebo akékoľvek oznámenie alebo reklamný materiál, bude v zmysle tohto zákona uložená pokuta.