£
GBP
Font sterling
Hivatalos bank vagy szervezeti egység

Bank of England

Országok
Egyesült Királyság
Nyelvek
angol
Elérhetőség

Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
Egyesült Királyság

E-mail: enquiries@bankofengland.co.uk

Általános tájékoztatás a bankjegyutánzatok készítéséről

Bűncselekményt követ el az a személy, aki a Bank of England előzetes írásbeli engedélye nélkül teljes vagy részleges utánzatot készít a Bank of England által kibocsátott bankjegyekről, függetlenül az utánzat anyagától és attól, hogy az méretarányos-e vagy sem.

Törvénybe ütköző cselekmény a Bank of England bankjegyeinek megrongálása (többek között szavak, betűk vagy számok rányomtatásával, ráírásával vagy rábélyegzésével).

Szabálysértésnek minősül a szerzői joggal védett mű sokszorosítása a jogtulajdonos engedélye vagy felhatalmazása nélkül.  A Bank of England kibocsátotta bankjegyekhez kapcsolódó szerzői jog a Bank of England tulajdonában van.

A Bank of England hozzájárul a bankjegyekről való teljes vagy részleges utánzatok készítéséhez, amennyiben az utánzat megfelel az alább felsorolt feltételeknek.

Annak, aki a Bank of England által jóváhagyott képeket használ fel vagy saját képeket készít, minden alkalommal be kell tartania az utánzatokra vonatkozó előírásainkat.  Ezek figyelmen kívül hagyása jogi eljárást vonhat maga után.

Az utánzatokra vonatkozó feltételek érvényesek:

 • függetlenül attól, hogy az utánzat teljes vagy részleges-e;
 • függetlenül attól, hogy az utánzat a bankjegy előoldaláról vagy a hátoldaláról készült-e;
 • a Bank of England által kibocsátott összes bankjegy utánzatai tekintetében, akár forgalomban lévő törvényes fizetőeszközről van szó, akár nem.

Az utánzatok készítésénél használható, a Bank of England által jóváhagyott, forgalomban lévő és bevont bankjegyek képei elérhetők a honlapunkon a forgalomban lévő bankjegyek képgyűjteménye és a bevont bankjegyek oldalakon.

Egyedi bankjegyek és nem megfelelő utánzatok

Tilos olyan egyedi bankjegyutánzat készítése, amelyen például egy híresség szerepel. Ennek oka, hogy előfordult olyan eset, hogy az így módosított bankjegyet tévedésből valódiként fogadták el. 

Az olyan utánzatok, amelyek nem megfelelő környezetben mutatják be, illetve használják a bankjegyeinket, vagy amelyeket össze lehet téveszteni a valódi bankjeggyel, nem felelnek meg a feltételeknek, így tilos az előállításuk. Ilyen például:

 • a kétoldalas utánzat;
 • a valódi bankjeggyel megegyező méretű utánzat;
 • az olyan utánzat, amely a bankjegy megsemmisítésén alapul; például a bankjegyet ábrázoló képeket összevágják vagy elégetik; továbbá az olyan termék – például papírtörlő –, amely a használat során megsemmisül.
 • az olyan termék, amely a bankjegyet nem megfelelő környezetben láttatja, például nyíltan szexuális tartalmú kép;
 • az olyan kép, amely tiszteletlen módon, eltorzítva ábrázolja a királynőt vagy a bankjegyen szereplő bármely személyt;
 • az olyan anyagra nyomtatott utánzat, amely túlságosan hasonlít a Bank of England bankjegyeinek anyagához, kivéve, ha fel van rajta tüntetve a „SPECIMEN” szó, vagy ha csak a bankjegy felét ábrázolja.

A fentieket az indokolja, hogy a leírt utánzatok alááshatják a bankjegyeink hitelességét és közmegítélését, sértőek lehetnek, vagy szerzői jogba ütköznek.

Utánzatok megjelenése a nyomtatott médiumokban

Valóságos (kézzelfogható) bankjegyutánzatok kizárólag akkor készíthetők, ha a készítésükre vonatkozó alább felsorolt feltételek teljesülnek:

 1. Az utánzat csak egyoldalas lehet.
 2. Az utánzat méretének el kell térnie a tényleges bankjegyétől úgy, hogy annál legalább 25%-kal kisebbnek vagy nagyobbnak kell lennie.
 3. A pénzutánzat nem jelenhet meg olyan sértő vagy nem helyénvaló környezetben, amely a bank kizárólagos megítélése szerint alááshatja a fizetőeszköz hitelességét.
 4. A királynő képét – nagyítástól, kicsinyítéstől vagy a kép megdöntésétől eltekintve – nem szabad eltorzítva megjeleníteni.

A következő követelmények közül legalább egynek szintén teljesülnie kell:

 1. Az utánzat olyan anyagra legyen nyomtatva, amely jól láthatóan eltér és könnyen megkülönböztethető a Bank of England jelenleg forgalomban levő bankjegysorozatánál alkalmazott anyagoktól. 
 2. Az egyik bankjegyoldal teljes felszínének több mint 50%-át ábrázoló utánzatra – ha 20 fokosnál nem nagyobb a dőlésszöge – rá kell nyomtatni a „SPECIMEN” szót.  Ehhez szürke, félkövér betűtípust kell alkalmazni, és a feliratot a bankjegy középvonalán keresztül, 45 fokos szögben kell elhelyezni úgy, hogy ne legyen rövidebb a bankjegy hosszméretének egyharmadánál és magasságának egytizedénél.
 3. Az egyik bankjegyoldal teljes felszínének 50%-ánál kisebb részt ábrázoló utánzatot nem szükséges megdönteni, és a „SPECIMEN” feliratot sem kell rányomtatni.
Utánzatok megjelenése az elektronikus médiumokban

Digitális utánzat kizárólag a bankjegyutánzatok készítésére vonatkozó alábbi feltételek teljesülése mellett készíthető:

 1. A pénzutánzatot nem szabad olyan sértő vagy nem helyénvaló környezetben megjeleníteni, amely a bank kizárólagos megítélése szerint alááshatja a fizetőeszköz hitelességét.
 2. A királynő képét (nagyítástól, kicsinyítéstől vagy a kép megdöntésétől eltekintve) nem szabad eltorzítva megjeleníteni.

A következő követelmények közül legalább egynek szintén teljesülnie kell:

 1. Az egyik bankjegyoldal teljes felszínének több mint 50%-át ábrázoló utánzatra – ha 20 fokosnál nem nagyobb a dőlésszöge – rá kell nyomtatni a „SPECIMEN” szót.  Ehhez szürke, félkövér betűtípust kell alkalmazni, és a feliratot a bankjegy középvonalán keresztül, 45 fokos szögben kell elhelyezni úgy, hogy ne legyen rövidebb a bankjegy hosszméretének egyharmadánál és magasságának egytizedénél.
 2. Az egyik bankjegyoldal teljes felszínének 50%-ánál kisebb részt ábrázoló utánzatot nem kell megdönteni, és a „SPECIMEN” feliratot sem szükséges rányomtatni.