Защо групата ГЦБОФ се бори срещу фалшифицирането на паричните знаци?

Фалшифицирането на парични знаци е престъпление. Фалшивите банкноти нямат стойност.

Въпреки че общите икономически загуби за обществото като цяло не са големи, потърпевшите, които са най-силно засегнати са отделни хора и търговците, у които попадат фалшифицирани парични знаци, защото приетите фалшиви банкноти не се компенсират. Фалшивите парични знаци могат също така да подкопаят доверието в системата на разплащане, като карат хората да се чувстват несигурни когато приемат пари в брой при финансови операции.
Централните банки ограничават фалшифицирането като разработват и емитират добре защитени банкноти и като информират обществеността за тях, с цел да ограничат загубите, които отделните хора и търговците понасят когато приемат фалшифицирани парични знаци.