$
USD
Americký dolar
Centrální banka nebo odpovědný orgán

Rada guvernérů Federálního rezervního systému

Země
Spojené státy americké
Jazyky
angličtina
Kontaktní údaje

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tel.: +1 202 452 3535
Fax: +1 202 872 7533
E-mail: uscurrency@frb.gov

Všeobecné informace o reprodukcích bankovek

Zákon z roku 1992 o odhalování padělků, právo veřejné 102-550, paragraf 411 oddílu 31 sbírky federálních předpisů, povoluje barevné vyobrazení měny USA, pokud:

1.    lineární rozměry vyobrazení jsou menší než tři čtvrtiny nebo větší než jedna a jedna polovina každé části vyobrazované položky;

2.    vyobrazení je zhotoveno pouze z jedné strany; a

3.    veškeré negativy, desky, pozitivy, prostředky digitálního uložení, grafické soubory, magnetická média, prostředky optického uložení a veškeré další prostředky použité pro zhotovení vyobrazení, které obsahují podobu vyobrazení nebo jakoukoli jeho část, budou po konečném použití zničeny anebo vymazány či odstraněny.

Reprodukce v tištěných médiích

Reprodukce pro reklamní účely:

Oddíl 475, kapitola 25, ustanovení 18, část I federálního zákona [napodobování bankovek nebo cenných papírů, reklama] stanovuje, že kdokoli, kdo navrhne, graficky připraví, vytiskne, zhotoví nebo vyrobí či emituje, vydá, šíří, uvede do oběhu nebo používá jakýkoli komerční nebo odborný materiál, listinu, poutač, leták, oběžník nebo reklamu, které jsou podobné jakékoli bankovce nebo cennému papíru Spojených států amerických vydaným nebo povoleným podle zákona Kongresu či je připomíná, nebo na jakoukoli takovou listinu, bankovku, cenný papír nebo na libovolnou minci Spojených států amerických napíše, vytiskne nebo jinak otiskne nebo k ní připojí jakýkoli komerční nebo odborný materiál, listinu, poutač, leták, oběžník nebo reklamu, bude podle tohoto ustanovení potrestán.