£
GBP
Brits pond
Officiële bank of ministerie

Bank of England

Landen
Verenigd Koninkrijk
Talen
Engels
Contactinformatie

Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom

E-mail: enquiries@bankofengland.co.uk

Algemene informatie over de reproductie van bankbiljetten

Het is een misdrijf om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bank of England bankbiljetten van de Bank of England geheel of gedeeltelijk op enig materiaal te reproduceren, ongeacht of deze reproductie op ware grootte is of niet.

Het is onwettelijk om bankbiljetten van de Bank of England te beschadigen (door bijvoorbeeld het erop drukken, schrijven of indrukken van woorden, letters, cijfers of figuren).

Het is een vergrijp een auteursrechtelijk beschermd werk zonder toestemming of licentie van de auteursrechthebbende partij te kopiëren.  Het auteursrecht van de bankbiljetten van de Bank of England berust bij de Bank of England.

De Bank of England geeft toestemming voor de reproductie van haar bankbiljetten of een deel daarvan, op voorwaarde dat de reproductie voldoet aan de hieronder uiteengezette voorwaarden voor reproductie.

Of u nu gebruik maakt van een van de door de Bank of England goedgekeurde afbeeldingen of zelf een afbeelding creëert, u moet te allen tijde voldoen aan de voorwaarden van de Bank of England voor de reproductie van bankbiljetten.  Doet u dit niet, dan zouden juridische maatregelen het gevolg kunnen zijn.

De voorwaarden voor de reproductie van bankbiljetten gelden

 • ongeacht of u een bankbiljet geheel of gedeeltelijk reproduceert;
 • ongeacht of u de voorzijde of de achterzijde van een bankbiljet reproduceert; en
 • voor reproducties van alle door de Bank of England uitgegeven bankbiljetten, ongeacht of deze op het desbetreffende moment wettig betaalmiddel zijn of niet.

Goedgekeurde afbeeldingen van de huidige en van aan de omloop onttrokken bankbiljetten die kunnen worden gebruikt voor reproducties, kunnen worden gedownload uit respectievelijk de current banknotes image library en het withdrawn banknotes-gedeelte van de website van de Bank of England.

Bijzondere bankbiljetten en ongepaste reproducties

Bijzondere versies van de bankbiljetten van de Bank of England, bijvoorbeeld biljetten met een afbeelding van een beroemdheid, mogen niet worden geproduceerd. De reden hiervoor is dat er zich gevallen hebben voorgedaan waarin dergelijke bankbiljetten ten onrechte werden geaccepteerd als echte bankbiljetten. 

Reproducties van de bankbiljetten van de Bank of England die de biljetten tonen of gebruiken in een ongepaste context, of in een context waarin deze zouden kunnen worden aangezien voor een echt bankbiljet, voldoen niet aan de voorwaarden en mogen niet worden geproduceerd. Hieronder vallen:

 • Dubbelzijdige reproducties.
 • Reproducties met dezelfde afmetingen als de werkelijke bankbiljetten.
 • Reproducties gebaseerd op vernietiging van bankbiljetten.  Bijvoorbeeld afbeeldingen van bankbiljetten die worden versneden of verbrand, of producten die zullen worden vernietigd, zoals papieren zakdoekjes.
 • Producten die bankbiljetten in verband brengen met ongepaste inhoud, bijvoorbeeld seksueel expliciete afbeeldingen.
 • Afbeeldingen die de Koningin of andere op de bankbiljetten afgebeelde personen op respectloze wijze vervormen.
 • Reproducties die zijn gedrukt op een materiaal dat te veel lijkt op het materiaal dat wordt gebruikt om de huidige bankbiljetten van de Bank of England te drukken, tenzij daarop het woord “SPECIMEN” is opgenomen of slechts een helft van het bankbiljet wordt getoond. 

De reden hiervoor is dat dergelijke reproducties afbreuk zouden kunnen doen aan de integriteit of het publieke imago van de bankbiljetten van de Bank of England, of aanstoot zouden kunnen geven of een inbreuk zouden kunnen vormen op auteursrecht.

Reproductie in gedrukte media

Wat betreft fysieke reproducties moet u ervoor zorgen dat u voldoet aan de hieronder uiteengezette voorwaarden voor reproductie:

 1. Reproducties dienen uitsluitend enkelzijdig te zijn.
 2. Reproducties mogen niet dezelfde afmetingen hebben als de werkelijke bankbiljetten. Zij moeten ten minste 25% kleiner of ten minste 25% groter zijn.
 3. Reproducties mogen niet worden afgebeeld in een aanstootgevende of ongepaste context of op een wijze die, uitsluitend naar de beoordeling van de Bank of England, de integriteit van de valuta zou aantasten.
 4. Het beeld van de Koningin mag op geen enkele wijze worden vervormd (afgezien van vergroting, verkleining of schuinstelling).

Tevens dient aan ten minste een van de volgende voorwaarden te worden voldaan:

 1. Reproducties dienen te zijn gedrukt op een materiaal dat duidelijk verschilt en duidelijk kan worden onderscheiden van de materialen die worden gebruikt voor het drukken van de huidige serie bankbiljetten van de Bank of England. 
 2. Reproducties die meer dan 50% van het totale oppervlak van één zijde tonen dienen te worden bedrukt met het woord “SPECIMEN” tenzij er sprake is van een schuinstelling van meer dan 20°.  Markeringen van het woord “SPECIMEN” moeten in een vet en grijs lettertype afgebeeld zijn, in een schuinstelling van 45° over het centrale gedeelte van het bankbiljet, en dienen minstens 1/3 van de lengte en 1/10 van de hoogte van het biljet te beslaan.
 3. Reproducties die minder dan 50% van het totale oppervlak van één zijde tonen hoeven niet schuin te worden afgebeeld of te worden bedrukt met het woord “SPECIMEN”.
Reproductie in elektronische media

Wat betreft digitale reproducties moet u ervoor zorgen dat u voldoet aan de hieronder uiteengezette voorwaarden voor reproductie:

 1. Reproducties mogen niet worden afgebeeld in een aanstootgevende of ongepaste context of op een wijze die, uitsluitend naar de beoordeling van de Bank of England, de integriteit van de valuta zou aantasten.
 2. Het beeld van de Koningin mag op geen enkele wijze worden vervormd (afgezien van vergroting, verkleining of schuinstelling).

Tevens dient aan ten minste een van de volgende voorwaarden te worden voldaan:

 1. Reproducties die meer dan 50% van het totale oppervlak van één zijde tonen dienen te worden bedrukt met het woord “SPECIMEN” tenzij er sprake is van een schuinstelling van meer dan 20°.  Markeringen van het woord “SPECIMEN” moeten in een vet en grijs lettertype afgebeeld zijn, in een schuinstelling van 45° over het centrale gedeelte van het bankbiljet, en dienen minstens 1/3 van de lengte en 1/10 van de hoogte van het biljet te beslaan.
 2. Reproducties die minder dan 50% van het totale oppervlak van één zijde tonen hoeven niet schuin te worden afgebeeld of te worden bedrukt met het woord “SPECIMEN”.