$
USD
US-dollar
Officiell bank eller ansvarig myndighet

Federal Reserve Board

Länder
USA
Språk
engelska
Kontakt

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tfn: +1 202 452 3535
Fax: +1 202 872 7533
E-post: uscurrency@frb.gov

Allmän information om reproducering av sedlar

The Counterfeit Detection Act of 1992, Public Law 102-550, in Section 411 of Title 31 of the Code of Federal Regulations, tillåter färgillustrationer av USA-valuta om:

1.    Illustrationerna är mindre än tre fjärdedelar, eller mer än en och en halv gång större, i längd och bredd, av varje del som avbildas.

2.    Illustrationen är bara tryckt på en sida.

3.    Alla negativ, plåtar, positiv, digitala förvaringsmedier, grafiska filer, magnetiska media, optiska förvaringsmedia och all annan utrustning som används för att tillverka illustrationen som innehåller en bild av illustrationen eller delvisa bilder av den ska förstöras och/eller raderas efter användningen.

Reproducering i tryckta medier

Reproduktion för reklamändamål:.

Section 475, Chapter 25, Title 18, Part I of the US Code [om efterbildning av obligationer eller värdepapper; reklam] anger att den som formger, graverar, trycker, tillverkar eller skapar, eller sätter i omlopp, utger, distribuerar, cirkulerar, eller använder ett visitkort, anslag, plakat, broschyr, flygblad, eller annons som liknar amerikanska obligationer eller värdepapper utgivna eller med tillåtelse av en lag godkänd av kongressen eller som skriver, trycker eller på annat sätt präglar på eller fäster ett sådant amerikanskt instrument, en sådan obligation eller ett sådant värdepapper eller mynt på ett visitkort, broschyr, annons eller någon form av reklam ska beläggas med böter i enlighet med detta stycke.