$
USD
dolar amerykański
Nazwa banku lub właściwego organu

Rada Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej

Kraje
Stany Zjednoczone
Języki
angielski
Kontakt

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tel.: +1 202 452 3535
Fax: +1 202 872 7533
Email: uscurrency@frb.gov

Ogólne informacje na temat reprodukowania banknotów

Zgodnie z ustawą o wykrywaniu fałszywych banknotów z 1992 r., prawo publiczne 102-550, art. 411 rozdziału 31 kodeksu przepisów federalnych, wykonywanie ilustracji waluty amerykańskiej w kolorze jest dozwolone pod następującymi warunkami:

1.    rozmiary ilustracji są mniejsze niż 75% lub większe niż 150% (w ujęciu liniowym) każdego z ilustrowanych fragmentów;

2.    ilustracja jest jednostronna;

3.    wszelkie negatywy, klisze drukarskie, pozytywy, cyfrowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, pliki graficzne i inne akcesoria wykorzystywane przy produkcji ilustracji, które zawierają jej pełne lub częściowe wizerunki, należy zniszczyć, wykasować lub wymazać po zakończeniu użytkowania.

Reprodukcja drukiem

Reprodukcje do celów reklamowych:

Zgodnie z sekcją 475, rozdział 25, tytuł 18, część I Kodeksu Stanów Zjednoczonych [Imitacje obligacji i papierów wartościowych; reklama], ktokolwiek projektuje, rytuje, drukuje, wykonuje bądź wypuszcza, emituje, rozprowadza, rozpowszechnia bądź stosuje wizytówki, zawiadomienia, plakaty, druki reklamowe, ulotki reklamowe lub ogłoszenia, które wykazują bliskie lub dalsze podobieństwo do dowolnej obligacji lub papieru wartościowego Stanów Zjednoczonych wydanego na mocy ustawy Kongresu, oraz ktokolwiek na takim instrumencie, obligacji, papierze wartościowym czy monecie Stanów Zjednoczonych pisze, drukuje czy w inny sposób nanosi bądź przytwierdza wizytówki, zawiadomienia lub ogłoszenia biznesowe bądź dowolne zawiadomienia lub ogłoszenia, podlega na mocy tego tytułu karze.